องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหารเเละ ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวบ้านหนองผือ ม.1 ในจุดถนนที่มีการลงหินคลุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา 20/มิ.ย/65


2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05
2022-07-04
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28