วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บท8886 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์บ้านคุยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่ีองแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน81-8499 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์ รถยนต์มินิบัส หมายเลขทะเบียน 40-0161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง