วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9, 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7, 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างติดตั้งพัดลมให้กับศูนย์พัมฯาเด็กเล็ก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล้อรถ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)