วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2565
ซื้อบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบัส ทะเบียน 40-0161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. คุยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด. หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาในโครงการรณรงค์และอบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-3406 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างค่าบริการทิ้งขยะ ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อทรายและกระสอบเพื่อป้องกันน้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อทรายและกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง