องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]40
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]46
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 7 ม.ค. 2562 ]31
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]27
5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]30
6 ภาพกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 6 พ.ย. 2561 ]118