องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) [ 31 มี.ค. 2565 ]85
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]89
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ [ 20 ต.ค. 2563 ]163
4 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]197
5 ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]142
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]145
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]160
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]158
9 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]129
10 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]151
11 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 7 ม.ค. 2562 ]199
12 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]197
13 ภาพกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 6 พ.ย. 2561 ]280