องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง และผู้ช่วยนายช่างฯ ร่วมตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้างทำการลงหินคลุกพื้นทาง ฯ


วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. นายนพกร  สีนูเดช  นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร  ผอ.กองช่าง  และผู้ช่วยนายช่างฯ  ร่วมตรวจดูการทำงานของผู้รับจ้างทำการลงหินคลุกพื้นทาง  ตามโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R  บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และบ้านกอก หมู่ที่ 2  ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2023-12-09
2023-12-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-28