องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมประชาพิจารณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บกุดอ้ายลาย จากสำนักงานชลประทานที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บกุดอ้ายลาย จากสำนักงานชลประทานที่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมี นายรัฐ คลังแสง สส.จังหวัดมหาสารคาม เขต 6 เป็นประธานในการประชุม

2023-12-09
2023-12-08
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-28