องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมการจัดงานประเพณี “วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ สมาชิกสภา อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณี “วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01