องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต.หนองบัว


วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภา อบต.ฯ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต.หนองบัว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบในเขตพื้นที่ รวมถึงสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01