องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณลัดดา ไชยโย ณ วัดสะอาดนครชัย ม.5 บ้านโนนเมืองน้อย ต.หนองบัว ฯ


2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01