องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม งานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย และข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว กำนัน ต.หนองบัว สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม งานวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย และข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01