องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น.-10.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.ฯ กำนัน ต.หนองบัว สารวัตรฯ แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกกรรมเข้าร่วมดังนี้ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลางโกสุม 2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย 3.กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ณ บึงกุย อ.โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานในพิธี

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01