องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


งานนิติการ สำนักปลัด ลงพื้นที่ระวังเเนวเขตที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน สาขา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ของ นางสาวนภัสวรรณ เขตพงศ์พันธ์ บ้านคุยเชือก ม.3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. งานนิติการ สำนักปลัด ลงพื้นที่ระวังเเนวเขตที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานที่ดิน สาขา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ของ นางสาวนภัสวรรณ เขตพงศ์พันธ์ บ้านคุยเชือก ม.3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01