องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


“เขื่อนเกมส์ ครั้งที่ 25/2566 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร เดินทางไปเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด “เขื่อนเกมส์ ครั้งที่ 25/2566 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสุขภาพพลานามัย ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด โดยมี นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม เขต 5 เป็นประธานในพิธี

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01