องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์เเละอบรมการคัดเเยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนเเก่น


วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.ฯ ผู้นำชุมชน เเละเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เเละอบรมการคัดเเยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนเเก่น

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01