องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเเข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.ฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัวเเละเยาวชน ต.หนองบัว ทุกหมู่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเเข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2024-02-23
2024-02-22
2024-02-21
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-04
2024-02-03
2024-02-02
2024-02-01