องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ“


วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มอบหมาย งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัด ดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ“ โดยดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลให้กับสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเผยแพร่ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

#MOIWASTEBANKWEEK

#MOIWASTESEGREGATION

#MOIACTIONISM

#SDGLOCALIZATION

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-22