องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ส อบต. ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัวและคณะกรรมการกองทุน เข้าร่วมการจัดประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนในปีที่ผ่านมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พ.อ.ช.) กำหนด ซึ่งทุกตำบลจะต้องจัดประชุมใหญ่ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองบัว ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-03
2024-03-22