องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ดำเนินงาน ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาเข็ง ม.7 , ม.8 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 15.30 น.นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิก สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เเละเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว ได้ออกดำเนินงาน ธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลาเข็ง ม.7 , ม.8 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-14
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-24