องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


วันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว เละเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว ได้ออกดำเนินงานธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลหนองบัว


วันที่ 24-31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว เละเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว ได้ออกดำเนินงานธนาคารขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในตำบลหนองบัว

2024-07-20
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08