องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


มอบสิ่งของแก่บ้านผู้ยากไร้ คือ (1.) บ้านนางสาว วงเดือน สาผุยทำ ณ บ้านโนนหินแห่ ม.6 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (2.) มอบสิ่งของแก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางหนูยัง วีระบัน บ้านโนนเมืองน้อย ม.5


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ฯ และผู้นำชุมชน ร่วมด้วย นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม เขต 5 ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่บ้านผู้ยากไร้ คือ (1.) บ้านนางสาว วงเดือน สาผุยทำ ณ บ้านโนนหินแห่ ม.6 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (2.) มอบสิ่งของแก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางหนูยัง วีระบัน บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-07-20
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08