องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นำโดย นายนพกร สีนูเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศุล เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวัดกลางโกสุม

2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.19 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัยเป็นประธานในพิธี

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-28