องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. ประชาชนทั่วไป อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-28