องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยเป็นจำนวน 49,500 บาท คือ บ้านนางประยูร วีระบัน บ้านเลขที่ 58 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยเป็นจำนวน 49,500 บาท คือ บ้านนางประยูร วีระบัน บ้านเลขที่ 58 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-07-20
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08