องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน เเละเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

2024-07-20
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08