องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านพอเพียง พร้อมมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านพอเพียง พร้อมมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท ณ บ้านนายชวน ดวงลาปา เลขที่ 35/1 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2024-07-20
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-16
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08