วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2, 1, 10 สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2, 1, 10 สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่งไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง