องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2564 ]60
62 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]63
63 แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2564 ]53
64 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 ต.ค. 2564 ]61
65 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง [ 4 ต.ค. 2564 ]56
66 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ต.ค. 2564 ]54
67 แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2564 ]53
68 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 4 ต.ค. 2564 ]54
69 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 4 ต.ค. 2564 ]53
70 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]52
71 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 30 ก.ย. 2564 ]50
72 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) [ 30 ก.ย. 2564 ]46
73 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 8 ก.ค. 2564 ]149
74 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ปรระปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) [ 30 มี.ค. 2564 ]49
75 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) [ 29 มี.ค. 2564 ]49
76 โครงสร้างส่วนราชและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2564 ]160
77 กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 มี.ค. 2564 ]143
78 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 2 พ.ย. 2563 ]164
79 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]56
80 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]52
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8