องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. [ 2 พ.ย. 2563 ]53
82 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]45
83 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]55
84 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]51
85 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]143
86 มอบหมายงานให้ รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 2 พ.ย. 2563 ]51
87 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]50
88 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]52
89 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]52
90 มอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]51
91 แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2563 ]55
92 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]56
93 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]59
94 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]57
95 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]57
96 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]56
97 แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]55
98 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]59
99 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]55
100 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]55
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8