องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]13
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]17
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2566 ]11
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2566 ]10
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2566 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2566 ]41
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล [ 13 ก.พ. 2566 ]32
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2566 ]42
9 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]35
10 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) [ 3 ม.ค. 2566 ]38
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 พ.ย. 2565 ]34
12 ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายประจำ ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]240
13 ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]237
14 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]231
15 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]275
16 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองบัว ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]211
17 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]228
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]253
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]276
20 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]266