องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
2 เเผนการจัดหาที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]25
3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ [ 2 ต.ค. 2566 ]21
4 เเผนการจัดหาพัสดุพัสดุรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2,1,10 สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอยกเลิก ประกาศยกเลิกการประประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2,1,10 สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R ตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2566 ]19
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยกทางหลวง 2391 (บึงโง้ง) - ประปา หมู่ที่ 6 ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]25
8 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 157/2566 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงทางลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร ม.6 จากนานายดำรง กฤษคม ถึงนานางสุนีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]23
9 คำสั้่ง อบต.หนองบัว ที่ 158/2566 เรื่อง เเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายตรง 9R-LMC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]23
10 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 159/2566 เรื่อง เเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เเบบรางยู) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]23
11 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 160/2566 เรื่องเเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เเบบรางยู) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]23
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]21
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านคุยแพง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]26
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]21
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากซอยบ้านนายสุปัน สีจุลลา ถึงพนังกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]24
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4,5,6,7,8 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]20
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยกทาง 2391 บึงโง้ง - ประปา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 24 พ.ค. 2566 ]18
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 2 ,1 ,10 สายทาง เลียบคลองชลประทาน ๙R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]18
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเเพง - บ้านคุยเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2566 ]22
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3