องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
องค์ความรู้ (KM)


การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet KM) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

การจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet KM) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ