องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตการดำเนินการทางวินัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตการดำเนินการทางวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ