องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
เกณฑ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอปท.


การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

    เอกสารประกอบ

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ