องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เเผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]33
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักจ้าง (สำเนาประกาศ อบต.หนองบอน) [ 30 มี.ค. 2565 ]34
3 ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้เเอบอ้างสถาบันเบื้องสูง เเละเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบเเทนสูง [ 29 มี.ค. 2565 ]37
4 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย [ 28 มี.ค. 2565 ]35
5 เอกสารประชาสัมพันธ์กองช่างเรื่องข้อเเนะนำเพื่อการขุดบ่อ อนุญาต/ก่อสร้าง/ดัดเเปลง/รื้อถอนอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]52
6 เอกสารประชาสัมพันธ์กองช่างเรื่องการรับเเจ้งขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินเเละถมดิน พ.ศ.2543 [ 10 มี.ค. 2565 ]46
7 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]61
8 กฎบัตรการตรวจภายใน [ 23 ธ.ค. 2564 ]98
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่ 207/2564 เรื่องเเต่งตั้งเเละมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ธ.ค. 2564 ]99
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการระวังชี้เเนวเขตเเละลงชื่อรับรองเเนวเขตที่ดินให้กับประชาชน [ 20 ธ.ค. 2564 ]95
11 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 5 ต.ค. 2564 ]18
12 ความรู้เรื่องวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2564 ]14
13 รายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การฉีดยาฆ่าเเมลง หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาเข็ง [ 27 ส.ค. 2564 ]10
14 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปล่อยน้ำเสียจากการชำเเหละปลา หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย [ 26 ส.ค. 2564 ]12
15 ลานกีฬา สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลหนองบัว [ 2 ส.ค. 2564 ]14
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]143
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 14 ก.ค. 2564 ]140
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]128
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ช่องทางสำหรับการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]24
20 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นจำนวน1ตำเเหน่ง1อัตรา [ 6 พ.ค. 2564 ]174
 
หน้า 1|2|3|4