องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)เเละภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ข.)ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 15 ธ.ค. 2566 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขัน [ 6 ธ.ค. 2566 ]7
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 234/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]5
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 235/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]9
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 237/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนในตำเเหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]7
11 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 238/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]5
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 239/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]6
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 240/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]5
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 241/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]7
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 242/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]6
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]7
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 244/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]6
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 245/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]5
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]19
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 3 ต.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8