องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขัน [ 6 ธ.ค. 2566 ]1
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 234/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]0
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 235/2566 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน [ 9 ต.ค. 2566 ]0
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 237/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนในตำเเหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]1
5 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 238/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]0
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 239/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]0
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 240/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]0
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 241/2566 เรื่อง เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]0
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 242/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2566 ]0
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]0
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 244/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 ต.ค. 2566 ]0
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 245/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม [ 9 ต.ค. 2566 ]0
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]12
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 3 ต.ค. 2566 ]10
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]16
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2566 ]14
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]13
18 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]39
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]30
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตการดำเนินการทางวินัย [ 14 ต.ค. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8