องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ทำการจัดเก็บค่าขยะเเละภาษีป้ายระหว่าง วันที่ 8-22 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 น. -12.00 น. ทุกหมู่บ้าน (กองคลัง)


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ทำการจัดเก็บค่าขยะเเละภาษีป้ายระหว่าง วันที่ 8-22 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 น. -12.00 น. ทุกหมู่บ้าน (กองคลัง)

2021-03-25
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-15
2021-03-12
2021-03-06
2021-02-15
2021-02-05
2021-02-04