องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 

 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนท้องถิ่น (...
      

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนท้องถิ่น (3/ต.ค/62) **สำนักปลัด**

  โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2562
      

ทำความสะอาดบ้านหนองปลาเข็ง ม.7,ม.8 **โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2562 **กองสาธารณสุขเเล...

  โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ...
      

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 **กองการเกษตร**19/ก.ย/62

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560