องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563
      

วันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2563

  เเข่งขันกีฬาภายในองค์กร 10/ม.ค/63
      

เเข่งขันกีฬาภายในองค์กร 10/ม.ค/63

  ประชุมพนักงานเเละสมาชิก อบต.หนองบัว **เรื่องกิจกรร...
      

ประชุมพนักงานเเละสมาชิก อบต.หนองบัว **เรื่องกิจกรรมวันเด็กปี 2563 6/ม.ค/63

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560