องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพ...
      

ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามงานเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน **เดือนตุลาคม 2562 **กองคลัง

  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ.ที่ว่าการอำเภอโกสุมพ...
      

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ.ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย

  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเเละกิจกรรมน้อมรำ...
      

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเเละกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกา...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560