องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  ไหว้พระขอพรองค์พระทันใจ ประจำปี 2564 09/เม.ย/64
      

ไหว้พระขอพรองค์พระทันใจ ประจำปี 2564 09/เม.ย/64

  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงผ...
      

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงผลิตพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1,2,3,9,10 เเละโครง...

  กองช่างทำการออกซ่อมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโน...
      

กองช่างทำการออกซ่อมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหินเเห่ ม.ที่6 ,บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7,8 รว...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560