องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 **บ...
      

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 **บ้านหนองผือ ม.10 **กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ...

  โครงการหน้าบ้านน่ามอง. *ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
      

โครงการหน้าบ้านน่ามอง. *ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **บ้านหนองผือ ม.1 ***กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้...

  โครงการตามเเนวพระราชดำริ (ปลูกหญ้าเเฝก)บ้านกอก ม.2...
      

โครงการตามเเนวพระราชดำริ (ปลูกหญ้าเเฝก)บ้านกอก ม.2 วัดจันทราราม **ประจำปีงบประมาณ 2563 **กองส่งเส...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560