องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 
  อบต.หนองบัว ร่วมกับผู้นำชุมชนติดประกาศคำสั่งเจ้าพน...
       อบต.หนองบัว ร่วมกับผู้นำชุมชนติดประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถ...
  กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเผา...
      

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเผาอิฐ ม.5 บ้านโนนเมืองน้อย หลังจากที่มีชาวบ้านมาร...

  โครงการฝึกซ้อมเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ประจำปี...
      

โครงการฝึกซ้อมเเผนป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09/มิ.ย/64

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.หนองบัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560