องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561-2565) [ 9 ก.ค. 2564 ]161
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 [ 21 เม.ย. 2564 ]111
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แบบ ผด.1 [ 21 เม.ย. 2564 ]96
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลียนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) [ 28 ก.พ. 2563 ]291