องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 1 มิ.ย. 2566 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]11
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]2
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 10 ม.ค. 2566 ]30
5 แผนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561-2565) [ 9 ก.ค. 2564 ]171
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 [ 21 เม.ย. 2564 ]124
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) แบบ ผด.1 [ 21 เม.ย. 2564 ]106
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลียนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) [ 28 ก.พ. 2563 ]306