องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป) [ 29 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตามระเบียบฯข้อ9 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]0
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]1
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566) [ 31 ต.ค. 2566 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ อบต.หนองบัว พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]19
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2,1,10 สายทางเลียบคลองประทาน 9R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2566 ]19
11 สำเนาคำสั่งเเต่งตั้งเเละมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2566 ]18
12 สำเนานโยบายการตรวจสอบภายใน [ 27 ก.ย. 2566 ]20
13 สำเนาเเผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (Audit plan) [ 26 ก.ย. 2566 ]21
14 สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 25 ก.ย. 2566 ]16
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยกทางหลวง 2391 (บึงโง้ง) - ประปา หมู่ที่ 6 ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]19
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2566 ]21
17 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ [ 11 ส.ค. 2566 ]22
18 เเบบรายงานผลโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]27
19 เเบบรายงาน การดำเนินงานตามเเนวทางการบูรณา หนูน้อย ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฯ [ 9 ส.ค. 2566 ]27
20 เเบบรายงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูเเละอนุรักษ์ทรัพยากรดินฯ [ 9 ส.ค. 2566 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8