องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]26
42 เเผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2568 [ 18 ต.ค. 2565 ]40
43 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( Audit plan) [ 17 ต.ค. 2565 ]50
44 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2565 ]43
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2565 ]66
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องปรับปรุงเเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 3 [ 4 ต.ค. 2565 ]55
47 เเผนการท่องเที่ยว [ 30 ก.ย. 2565 ]8
48 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ e- report.energy.go.th ปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]10
49 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ย. 2565 ]57
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]56
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]52
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]50
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]51
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]48
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2565 ]56
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ก.ย. 2565 ]56
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องปรับปรุงเเผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2565 ]56
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลอดบุหรี่ [ 31 ส.ค. 2565 ]8
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่เเละกำหนดเขตสูบบุรี่ในเขตปลอดบุรี่ [ 31 ส.ค. 2565 ]8
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ ตำบลหนองบัว [ 28 ส.ค. 2565 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8