องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว การขึ้นบัญชีผูํสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามถารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]299
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องผลคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]295
123 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร และ ผช.พนักงานสาธารณสุข [ 28 ธ.ค. 2561 ]328
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]258
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องผลการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]276
126 การรับขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]270
127 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน [ 17 ธ.ค. 2561 ]279
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]273
129 ประกาศสอบคัดเลือกและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 พ.ย. 2561 ]275
130 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล และแบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 และ ทส.2) [ 4 ก.ย. 2561 ]246
131 คู่มือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 10 เม.ย. 2561 ]323
132 แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค [ 13 มี.ค. 2561 ]244
133 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 16 ม.ค. 2561 ]308
134 ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันแล้วลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]330
135 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 19 มิ.ย. 2560 ]302
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2559 ]283
137 สรุปกระบวนงานการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 31 พ.ค. 2559 ]280
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 พ.ค. 2559 ]278
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการรับสมัครบุคคลทั่วไปเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตำเเหน่ง ปี 2559 [ 12 พ.ค. 2559 ]279
140 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [ 21 มี.ค. 2559 ]283
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8