องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร


 
นายหนูคล้าย คำมุลนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายปรีดา ชื่นชม
นายไสว จำปาบุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 นางทองเพชร ประสพมงคล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล