องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบ
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้อง
โทรศัพท์
รายละเอียดของผู้กล่าวหา/ผู้ถูกร้อง
*
ผู้กล่าวหา/ผู้ร้อง
*
โทรศัพท์
Email