องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

คำขวัญตำบลคำขัวญ

แม่น้ำสองสาย ฝายมหาสารคาม ข้าวน้ำสมบูรณ์ดี สามัคคีสิบหมู่

กราบหลวงปู่สุวรรณ  ข้าวสารปลอดภัย ร่วมใจพัฒนา