องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ 44140

โทรศัพท์ 043-029-715 / โทรสาร 043-029716


      : nongbua@gmail.com  


แผนที่ อบต.