องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

   
 • ชื่อสินค้า : ตะกร้าจักสานไม้ไผ่
  ลักษณะสินค้า : ใช้ไม้ไผ่จักสานเป็นตะกร้า รูปทรงสวยงาม แข็งแรง ทนทาน
  ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ : กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองผือ
  สถานที่จัดทำ : บ้านเลขที่ 56 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  โทรศัพท์ : 08-9247-12
 
 • ชื่อสินค้า : ตะกร้าจักสานพลาสติก
  ลักษณะสินค้า : ใช้เส้นพลาสติกในการจักสาน รูปทรงสวยงาม ทนทาน
  ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ : กลุ่มแม่บ้าน บ้านโนนเมืองน้อย
  สถานที่จัดทำ : บ้านเลขที่ 20 บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  โทรศัพท์ : 08-7374-82
 
 • ชื่อสินค้า : ผ้าไหมมัดหมี่
  ลักษณะสินค้า : เป็นการทอผ้าจากเส้นไหม โดยการออกแบบลายหมี และมีสีสันสวยงาม มีให้เลือกหลอกหลายแบบ หลากหลายสีสัน
  ชื่อกลุ่มผู้จัดทำ : กลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองปลาแข็ง
  สถานที่จัดทำ : บ้านเลขที่ 17 บ้านหนองปลาแข็ง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  โทรศัพท์ : 08-5236-25